Kitchen

[TEASER EP.6] “Hell’s Kitchen Thailand” วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. นี้! 6 โมงเย็น ทางช่อง 7HD

วันอาทิตย์นี้ 6 โมงเย็น! Hell’s Kitchen Thailand กับการแก้มืออีกครั้งในครัวของ “เชฟวิลแมน” ประวัติศาสตร์ในการปิดครัวจะซ้ำรอยหรือไม่?! ต้องติดตามชม!!
.
Hell’s Kitchen Thailand วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD ชมสดกด 35 หรือทาง Facebook LIVE : Hell’s Kitchen Thailand
.
ติดตามข่าวสารรายการ Hell’s Kitchen Thailand ได้ทาง
YouTube : https://www.youtube.com/@hellskitchenthailand
Facebook : https://www.facebook.com/hellskitchenthailand
Instagram : https://www.instagram.com/hellskitchenth/
X : https://twitter.com/hellskitchenth
TikTok : https://www.tiktok.com/@hellskitchenthailand
.
#HellsKitchenThailand